سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع
مهرخ دیزج خلیلی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
غلامرضا مقیمی – سازمان توسعه تجارت ایران

چکیده:

احساس نیاز انسان به برنامه ریزی در طول تاریخ وجود داشته و اوج آن هنگامی بروز می کند که تورم توسعه و تراکم رشد در برخی مکانها در پهنه سرزمین ملی منجر به عدم تعادلها و ناهماهنگی های منطقه ای گردد . از آنجا که برنامه ریزی منطقه ای سعی در نشان دادن قابلیت، توان و روندهای عام حاکم بر مناطق مختلف دارد تا جلوه های اولیه ای برای منطقه ای نمودن برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و ملی را به نمایش بگذارد ؛ لذا توسعه و رشد مناطق، نواحی، شهرها و روستاها از جمله اهداف برنامه ریزی منطقه ای است که در این مقاله با هدف توسعه صنعتی مناطق محروم یک مدل بر مبنای قطب رشد ارائه شده است . مدل پیشنهادی به دو مدل فرعی تجزیه می شود که با توجه به سیاستگذاری های ملی، برنامه ریزی استرتژیک و اهداف توسعه هر یک از آن مدل ها قابل بکارگیری است . مدل به شکل سلسله مراتبی در چارچوب الگوریتم در ٦ مرحله حل می گردد . با اطلاعات و آمار موجود از صنایع کشور مدل پیشنهادی برای یک صنعت خاص ارائه شده است تا از این طریق کارائی مدل نشان داده شود .