سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود بشیری نسب – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

ارزیابی و مدیریت ریسک به عنوان یکی از مولف ههای اصلی سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، از اهمیت بسیار بالایی در طرح ریزی برنامه های مدیریت HSE سازمان ها به شمار می رودتا کنون رو شهای متعددی به منظور ارزیابی ریسک در هر یک از حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیستابداع شده و توسعه یافته است. این روش ها، با توجه به ویژگی ها، مزایا و محدودیت های کاربردی و نیز امکانات و توانایی های سازمان، در طیفی وسیع از روش های ساده و اولیه تا تکنیک های محاسباتی پیچیده در سازما نهای مختلف ب هکار گرفته می شوند.