سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عیدالله اسد زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندارن

چکیده:

در اغلب مطالعات انجام گرفته در حوزه تامین منابع، انتخاب تامین کننده به عنوان یک مسئله تصمیم گیری استراتژیک با معیارهای چندگانه مورد توجه قرار گرفته که علاوه بر قیمت معیارهای کمی و کیفی دیگری را نیز بدین منظور دخیل می کند. تعدد و ناهمگونی این معیارها در بعضی مواقع باعث پیچیدگی این مسئله گردیده است، بر این اساس نیاز به تکنیک هایی است که با برقراری توازن میان معیارهای متفاوت و بعضا متناقض، تصمیم گیرنده را در انتخاب تامین کننده(تامین کنندگان) برتر یاری نماید. مدل ارائه شده در این پژوهش، یک مدل تلفیقی متشکل از ۳ تکنیک تصمیم گیری چند معیاره یعنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری (GRA) و برنامه ریزی ریاضی چند هدفه (MOP) می باشد که ترکیب آن ها با یکدیگر یک ابزار توانمند تصمیم گیری را به منظور پشتیبانی از فرایند انتخاب تامین کننده فراهم آورده است. بدین ترتیب ضمن بهره گیری از محاسن هر یک از تکنیک های یاد شده کیفیت تصمیمات اتخاذ شده بهبود یافته و خریدار اطمینان بیشتری از گزینه های انتخابی خواهد داشت.