سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
نیما صفایی – دانشجوی دکترا، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مساله تولید سلولی (CM) در شرایط پویافازی مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیقات گذشته، مساله CM در شرایط تولید ثابت و تقاضای معین مورد بررسی قرار گرفته است. درحالیکه بسیاری از محصولات در عمل دارای تولید پویا بوده و حجم تقاضای آنها نامعین می باشد. از آنجاییکه CM جزء مسائل NP-Hard بوده و شرایط فوق نیز بر پیچیدگی آن می افزاید، استفاده از رویکرد فرا ابتکاری امری اجتناب ناپذیر است. نتایج حدل مدل عدد صحیح خطی ارایه شده برای CM در شرایط پویای فازی توسط الگوریتم ژنتیک تعمیم یافته ، بیانگر کارایی فزاینده آن در کاهش زمان حل مدل و تشکیل سلولهای نزدیک به بهینه می باشد.