سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهراب رضوانخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
موسی رضائی – دانشجوی دکتری، تربیت مدرس
سعید محتسبی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله فرمول بندی دینامیکی یک موتور درونسوز را جهت مطالعه دقیق حاصل از احتراق در اجزای اصلی آن ارائه شده است. تاثیر قسمت های دورانی و رفت و برگشتی نیز در ایجاد لرزش و در نتیجه صدای ناشی از این ارتعاش در موتور به دقت محاسبه شده است. این مدل دینامیکی شامل یک ماتریس جرم و یک ماتریس سرعت می باشد که مولفه های آن بصورت توابع پریودریک (نسبت به زمان) به دست آمده اند. دستیابی به این معادله حرکت ماتریسی بر اساس معادله لاگرانژ صورت گرفته است. با استفاده از این مدل فرموله شده تحلیلی از پدیده تشدید را از طریق کلیه بدنه خارجی موتور منجر به تولید صدای مزاحم می گردد.، برای موتور OM-355 (ساخت کارخانه ایدم) انجام دادیم.