سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شریفیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمصطفی صفوی – دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیداحمد معتمدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدل سازی کارآیی سرویس دهنده های وب برای بدست آوردن ظرفیت و توان سرویس دهی آنها و همچنین کنترل آنها در شرایط اضافه بار امری لازم به نظر می رسد در این مقاله مدل صفی برا ی سرویس دهنده وب آپاچی پیشنهاد شده است که متناسب با ساختار داخلی این سرویس دهنده و ویژگیهای ترافیک وب می باشد . درخواستهای HTTPبه صورت یک فرآیند Markov Modulated Poisson Processیا MMPP مدل شده است و ازمدل اشتراک پردازنده در سرویس دهنده برای سرویس دهی به درخواستهای داخل صف با طول محدود K استفاده شده است . با استفاده از این مدل ویژگیهای مهم کارآیی یک سرویس دهنده وب که متوسط زمان پاسخ گویی، توان عملیاتی خروجی و احتمال بلوکه کردن درخواست است توسط نرم افزار شبیه ساز، شبیه سازی شده
است . نتایج پیشبینی شده توسط مدل با نتایج به دست آمده از پارامترهای کارآیی سرویس دهنده وب در شرایط واقعی مقایسه گردیدو کارآیی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت . در مقایسه با سایر مدل های موجود برای سرویس دهنده وب مدل ارائه شده بسیار ساده است و پارامترهای کمی را لازم دارد اما نتایج دقیقی را بدست می دهد .