سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر مهرابی – شرکت برق منطقه ای یزد
زهرا مهرابی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

توجه به گسترش لامپ های کم مصرف , استفاده از بالاست الکترونیکی برای اینگونه لامپ ها برای دستیابی به کیفیت نور بهتر در حجم واندازه کوچکتر و و اثرات جانبی کمتر , به سرعت افزایش یافته است.
برای طراحی یک بالاست الکترونیکی خوب برای یک لامپ فلورسنت باید مشخصه دقیق لامپ را در اختیار داشت. از آنجا که امروزه از نرم افزارهای شبیه سازی برای طراحی مدارات الکترونیکی استفاده می شود, برای طراحی بالاست الکترونیکی توسط نرم افزار نیز لازم است یک مدل دقیق از لامپ در اینگونه نرم افزار ها ارائه کرد. در این مقاله با کمک آزمایش روی لامپ ابتدا مشخصات دینامیکی یک لامپ کم مصرف نمونه استخراج می شود سپس مدل های مختلف برای لامپ ارئه شده وباکمک نرم افزارMathematicaمعادلات این مدلها استخراج شده و در یک مدار نمونه مورد بررسی قرار می گیرندو با معادلات دیفرانسیل غیر خطی حاکم بر این مدل ها از طریقمحیط سیمولینک نرم افزارMatlab حل می شوند . تفاوت مدل ها مشخص شده و مدل مطلوب انتخاب می شود. در انتها در نرم افزارPSpiceیک مدل دقیق از لامپ کممصرف ارائه شده و صحت این مدل با شبیه سازی همان مدار مشخص می گردد.