سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سهراب دل انگیزان – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه
نعمت محمدنژاد – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، معاون مدیر کل پژوهش

چکیده:

این مقاله به ارائه یک مدل ماتریسی برای اصلاح تخصیص بودجه در سازما نهایی که بخشهای مستقل و مشابه دارند می پردازد. روش مطالعه استفاده از سیستم معادلات خطی ماتریسی و با در نظر گرفتن شاخصهایی چون ضرایب اهمیت انتخاب شده توسط گروههای سیاست گذار و یا کارشناسان، شاخصه ای نشا ن دهنده عملکرد فعالیت و نیز سایر شاخصهای با اهمیت منطقه ای است. این کار مدلی را معرفی میکند که دارای مزایای سادگی، انعطاف پذیری، دقت و سرعت در استفاده بوده و نیز فرایندهای پویای بین زمانی را پوشش میدهد. اساس پیش نهاد مدل این بوده است که بتواند در روش بودجه ریزی کشور، بدون بهم زدن چارچو بهای سیاسی و اجتماعی مبتنی بر چانه زنی در تخصیص بودجه، ملاکهایی مبتنی بر کارایی و اثربخشی را وارد نموده و بدون مشکل در بکارگیری، مورد بهره برداری قرار گیرد .