سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک بزرگی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیررضا زراتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود منتظری نمین – مرکز تحقیقات اب

چکیده:

در مقلاه حاضر یک مدل ریاضی صریح برای حل معادلات حاکم بر حرکت در جریان آب های کم عمق معرفی شده است. این مدل غیر دائمی بوده و در آن از روش احجام محدود وشبکه جابجا شده استفاده شده است این مدل در شرایط مختلف از جمله جریان یکنواخت در یک کانال مستطیلی، حرکت یک موج سینوسی در حوضچه ای با انتهای بسته و الگوی جریان در اطراف یک آب شکن بکاربرده شده و نتایج قابل قبولی بدست آمده است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده امتیازات و محدودیت های مدل مورد بحث قرار گرفته است.