سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم خمسه – مدیر عامل شرکت پرداخت نوین آرین (وابسته به بانک اقتصاد نوین)
عباسعلی حاج کریمی – هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مریم اخوان – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید

چکیده:

با نگاه به تحولات و فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در جهان ,کشورهای در حال توسعه مشتاقانه به دنبال توسعه صنعتی می باشند و این امر با توجه به منابع و سرمایه محدود موجود نیاز به انتخاب درست طرحهای سرمایه گذاری دارد . اهمیت این موضوع در کشور خودمان بسیار واضح است بطوریکه که اگر روشی صحیح بر پایه الگوی علمی و ضوابط معین برای سنجش طرحها و معیارهای مناسب جهت بودجه بندی و تخصیص منابع و برنامه ریزی وجود داشت هم اکنون شاهد نیمه کار ماندن و یا غیر اقتصادی شدن بسیاری از طرحها نبودیم . تجربه نشان داده است که کیفیت " مطالعات پیش از سرمایه گذاری " با تقاضای گسترده این قبیل مطالعات هماهنگ نیست . استاندارد و عمق این مطالعات غالبا در چنان سطح اطمینان بخشی نیستند که تصمیم گیری منطقی را در مراحل بعدی فرآیند سرمایه گذاری تضمین کنند . این نارساییها موجب تخصیص نادرست منابع و طولانی شدن فاصله بین زمان انجام سرمایه گذاری و دوره بهره وری و … خواهد شد .نحوه ارزیابی طرحها و پروژه ها با توجه به ماهیت آنها از جنبه خصوصی یا عمومی بودن آن متفاوت است . در بخش خصوصی شرط سودآوری محض ملاک بوده لیکن از دید مسوولان دولتی فاکتورهای دیگری از جمله ضرورت اجرای طرح و ملاحظات سیاسی و … مدنظر است .سرمایه گذاری و نحوه ارزیابی طرحها در بانکهای تجاری ایران از یک سو باید به مقوله سودآوری طرح و از سوی دیگر باید با برنامه های توسعه دولت و طرحهای کلان کشور هماهنگ باشد . در این پژوهشبا استفاده از تجربیات کارشناسانو متخصصان ایرانی در زمینه ارائه وام به مشتریان ، به ارائهیک مدل سیستم خبره میپردازیم.سیستم خبره ارائه شده در این پژوهش بر اساس فاکتورهای کمی و کیفی مطرح از نظر کارشناسان در فرآیند ارزیابی درخواست وام بانکی در یکبانک خصوصی می باشد.جهت ارائه این سیستم خبره ، با مطالعه مستنداتبانکو تحقیقات انجام شده در دنیا و استفاده از مصاحبه و پرسشنامه چارچوب تصمیم گیری سیستم خبره ارزیابی معیارهای مطرح جهت رد یا پذیرش درخواست وامهای بانکیمشتریان ارائه میگردد