سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید قوامی صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
علیرضا خورسندی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با توجه به اطلاعات ما برای اولین بار یک مدل محاسباتی پیشرفته برای محاسبه بهره یک تقویت کننده پارامتری نوریOPA (Optical Parametric Amplifier) مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل تضعیف دامنه امواج فرودی به تقویت کننده، در طول برهمکنش در بلور در نظر گرفته شده است. همچنین پارامتر جور ناشدگی فاز نیز در محاسبات وارد شده است.