سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا سعادتمند – اصفهان، شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران
ولی الله خان احمدی – اصفهان، شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران
محسن مومنی آزاد – اصفهان، شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران

چکیده:

فشار سیال محرک یکی از پارامترهای اصلی در طراحی ایجکتورهای خلاء می باشد که به منظور تعیین مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک میزان خلاء مشخص و نیز تعیین ظشرفیت مکش ایجکتور مورد تنظیم قرار می گیرد. در اینمقاله نتایج بررسیهای آزمایشگاهی به منظور ارائه یک مدل تجربی مناسب برای تعیین ظرفیت مکش ایجکتورهای خلاء بر اساس فشار سیال محرک مورد استفاده قرار گرفته است.