سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدابراهیم نیکوفال – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی صنایع
سیدمحمد معطرحسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع
رضا زنجیرانی فراهانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

محدودیتها و قوانین محیطی و نیز انتظارات روزافزون مشتریان ، تولیدکنندگان را مجبورساخته است تا محصولاتشان را پس از مصرف نهایی توسط مصرف کنندگان ، بازیافت کنند . زیرا محصول بازیافت شده پس از فرآیند تجدید ساخت می تواند به عنوان محصول جدید مورد استفاده مجدد قرار بگیرد . در این مقاله یک سیستم بازیافت تک محصولی مورد بررسی قرار می گیردکه درآن نرخ اقلام بازگشتی به سیستم بازیافت، وابسته به جریان تقاضاست . این درحالی است که بسیاری ازمقاله های موجود در این زمینه ، اهمیت این وابستگی را نادیده گرفته اند . مدلی که در این مقاله ارائه شده است، به دلیل درنظرگرفتن نرخ دورریز و نیز هزینه دورریز موجودی اضافی و موجودی بازیافت شده در پایان افق برنامه ریزی، خود را ازدیگر مدلهای ارائه شده در این زمینه، متفاوت ساخته است . ما نشان خواهیم داد، زمانی که نرخ دورریز بالاست، سطح موجودی درطول افق برنامه ریزی برای رسیدن به جواب بهینه، تغییرخواهدکرد .