سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد اعرابی – استاد گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی ت
محمدرسول الماسی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده حسابداری و مدیریت دانش

چکیده:

مقاله حاضر برمبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک (SRP S) را جهت هماهنگی بین استراتژی فناوری اطلاعات و ا ستراتژی سطح کسب و کار ارائه می دهد دراین مقاله پس از مروری بر اهمیت و جایگاه هماهنگی استراتژیک در حوزه ی فناوری اطلاعات، نگرش نقاط مرجع استراتژیک معرفی شده و سپس براساس آن دو نقطه به عنوان نقاط مرجع اعلم در نظر گرفته می شوند که عبارتند از: میزان کنترل ( کم یا شدید) و کانون توجه ( داخلی یا خارجی) به این ترتیب گونه شناسی استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی های سطح کسب و کار برمبنای نگرش SRPs در یک مدل پیشنهادی به یکدیگر پیوند می خورند.