سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه تقی آبادی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمد واحدی – دانشگاه صنعتی شریف
شهرام کیوانی نیا – دانشگاه صنعتی شریف
علی رضا بهرام پور – دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

از نزدیک شدن لیزر میکروکره ای آغشته به اربیم به یک آینه خارجی به علت ایجاد تقارن آینه ای مودهای جدید زوج و فرد شکل می گیرند بسته به فاصله آینه از کره فرکانس تشدید این مودها از مود متناظرشان در عدم حضور آینه تغییر مییابد. فرکانس تشدید مود زوج به سمت قرمز و فرکانس مود فرد به سمت آبی تغییر می نماید. در این مقاله یک مدل لیزر همگن برای محاسبه فرکانس تشدید مودهای زوج و فرد و رط نوسان هر کدام از آنها ارائه شده است.