سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدایار عبداللهی – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار

چکیده:

در بسیاری از موارد که بحث استفاده از آمار در شبیه سازی فرآیند فرسایش و رسوب پیش می آید خلاء های آماری به دلایل متعددی پیش می آید . در این جا روش جدیدی برای بازسازی داده های آماری هیدرولوژی بر اساس توابع ریاضی لاگرانژ ارائه و یک الگوریتم کامپیوتری نیز برای آن تهیه شده است. در یک کاربرد عملی کارایی این روش با چند روش متداول دیگر مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد این روش برآوردهای بهتری برای داده های گم شده ارائه می کند.