سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ودود قاسم طالبی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر )، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ا
سیدحسن قدسی پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

مدیریت بار به دلایل رشد بی رویه مصرف برق و هزینه های کلان سرمایه گذاری اولیه تولید انرژی الکتریکی، در شبکه های برق ضروری می باشد . خصوصی سازی صنعت برق با توجه به عملکرد نامطلوب مدیریت دولتی این صنعت و ناتوانی دولت در اداره صنایع بزرگ، برای بهبود فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار ضرورت می نماید . خصوصی سازی صنعت برق تحت نام سیستمهای قدرت با دسترسی باز (Open Access Power System) مطرح بوده و دارای مدلهای مختلفی می باشد . از میان مدلهای مختلف سیستم های قدرت با دسترسی باز مدل نهاد تک خریدار به جهت سازگاری این مدل با شرایط فعلی صنعت برق ایران پیشنهاد شده است . مدل نهاد تک خریدار برای ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان، انرژی را از چندین تولیدکننده خریداری می کند .
در این مقاله مدیریت بار در حوزه تولید با شرایط جدید صنعت برق ( خصوصی شده ) مورد بررسی قرار گرفته است .