سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی حامدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، پژوهشکده هوا دریا، واحد پژوهش
محمدحسین روزگار – مهندس صنایع، پژوهشکده هوادریا، واحد پژوهش

چکیده:

امروزه در دنیایی به سر می بریم که به عنوان دنیای کسب و کار فراصنعتی دانسته می شود. از این رو می بایست با استفاده از نیازهای امروز وفن آوریهای نوین، تغییر و تحولاتی در روشهای طراحی سنتی و اجرایی اعمال کرد تابتوان سهم مهمی در این دوره داشته باشیم. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنییک های نوین مدیریتی و نقش و جایگاه مشتری درکنار تیم طراحی حفظ گردد بطوریکه کلیه خواسته های مشتری از ابتدای مرحله طراحی تا انتها، برآورد گردد.