سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز هندسی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی مشایخی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گردشکار نشان دهنده جریان کار در محیط های سازمانی است که نوعا شامل چندین فعالیت می باشد. برای اطمینان از اجرای فعالیتها و همچنین دسترسی به اشیاء داده مرتبط با این فعالیت ها بوسیله کاربران یا موضوعات مجاز، باید یک مدل کنترل دسترسی مناسب بر سیستم گردشکار حاکم باشد. مدلهایموجود ملزومات کنترل دسترسی را به خوبی پوشش نمیدهند. در اینمقاله با بیان این ملزومات، مدلهایموجود بررسی شده و در نهایت مدل کنترل دسترسی R-ABAC ارائه می گردد. این مدل بر اساس دو شاخص مهم در محیط های سازمانی یعنی فعالیت و نقش بنا نهاده شده است و از کلاسه بندی فعالیتهاو مجوزها پشتیبانی کرده و می تواند بهتر از مدلهای موجود ملزومات کنترل دسترسی را پوشش دهد.