سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا پازوکی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محسن عدالت – دانشگاه تهران،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
افشین دشتی زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
حمیدرضا حسین بیگی – دانشگاه تهران،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق با توجه به رابطه فشاربخار پیتزر، یک رابطه عمومی جهت تخمین ضریب بی مرکزی برای ۱۲۴ هیدروکربن خالص ارائه شده است. معادله پیشنهادی مانند معادله ادمیستر بر مبنای معادله فشار بخار کلازیوس– کلاپیرون استوار می باشد. با توجه به ضرایب بی مرکزی برای هیدروکربنهای خالص موجود در مراجع، معادله پیتزر توسعه داده شد و یک معادله جدید بر حسب دمای نقطه جوش نرمال و داده های دما و فشار بحرانی بدست آمده است. با مقایسه خطای موجود بین نتایج این مدل و نتایج معادله ادمیستر و لی-کسلر مشاهده می شود، این مدل دارای دقت بیشتری است.