سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا حسین بیگی – دانشگاه تهران،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
محسن عدالت – دانشگاه تهران،دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
غلامرضا پازوکی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در کار حاضر یک معادله حالت مکعبی دو پارامتری بر مبنای تئوری اغتشاش و تابع تقسیم عمومی واندر والس توسعه داده شده است. پارامترهای این معادله حالت جدید بصورت تابعی از دما و ضریب بی مرکزی در نظر گرفته شده است. برای محاسبه خواص فیزیکی مواد خالص نظیر فشار بخار اشباع و دانسیته مایع اشباع و حجم بخاراشباع، این معادله حالت به دمای بحرانی، فشار بحرانی و ضریب بی مرکزی نیاز دارد.
معادله حالت پیشنهاد شده برای محاسباتVLE و PVTسیالات خالص و مخلوط گوناگون مورد استفاده قرارگرفته است و درصد میانگین انحراف مطلق فشار بخار و دانسیته مایع اشباع و حجم بخاراشباع محاسبه شده برای ۴۰ ماده خالص بترتیب %۲/۷۸۶ , %۴/۱۰۹ , %۰/۷۸۲ بدست امده است. با استفاده از این معادله حالت، با دقت قابل قبولی می توان فشار بخار و دانسیته مایع اشباع مواد خالص را محاسبه نمود.نتایج بدست آمده از این معادله حالت با نتایج حاصل از دو معادله حالت درجه سه معروف نظیرSRK و PRموردمقایسه قرار گرفته است، همچنین مقایسه ای با معادلات حالت اشاره شده برای پیش بینی چند خاصیت ترمو دینامیکی نظیر خواص حرارتی (آنتالپی و آنتروپی) انجام شده است و قیاس این نتایج حاکی از آن است که معادله جدید نتایج بهتری را ارائه می دهد.