سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید وفایی جهان – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در یک سیستم اطلاعات مدیریت، هنگامی اطلاعات برای استفاده مدیران مفید است که اطلاعات صحیح در محیط عملیاتی مطمئن و در زمان مشخص وارد سیستم شده یا بروزرسانی گردد . لازمه این
امر مهیاسازی بستر س خت افزاری و خصوصا نرم افزاری مناسب برای اخذ داده ها ، پردازش آنها و تبدیل به اطلاعات مفید مدیران می باشد بطوریکه استقلال سیستم های اطلاعات مدیریت از ساختار سازمانی، ارتباط مستقیم با رسالت و اهداف سازمان، حمایت از فرایندهای حیاتی و کلیدی سازمان، انعطاف پذیری نسبت به شرایط محیطی و ایجاد بسترهای لازم جهت تفویض مسئولیت نگهداری داده ها و اطلاعات به افراد را بوجود آورد .
در این مقاله یک چارچوب مولفه بنیاد توزیع شده برای تولید نرم افزارهای اطلاعات مدیریت با نام BizMasterپیشنهاد شده است تا با استفاده از آن بتوان ع لاوه بر افزایش سرعت تولید نرم افزار،
کاهش چشمگیر در زمان پیاده سازی و کاهش هزینه های پشتیبانی، بستری مناسب و متکی بر آخرین استانداردهای تولید نرم افزار در سطح سازمانی و بین سازمانی برای اخذ صحیح و مطمئن داده و پردازش مناسب آن فراهم کرد . بدین منظور توصیف و ارزیابی معماری BizMaster و بررسی نتایج حاصل از آن بر پروژه های بزرگ انجام شده بر روی این بستر از جمله اهدافی می باشند که در این مقاله دنبال می شوند .