سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی –
حسین ثامتی – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشگاه صنعتی شریف
فرشاد امین –

چکیده:

نقش سیستم بینایی انسان در سنجش کیفیت تصویر، همواره مد نظر طراحان روشهای نقشاب زنی تصویر قرار داشته است و لیکن پیچیدگی بیش از حد سیستم بینایی انسان و غیر خطی بودن فرایدهای روان بینایی، یکی ازموانع جدی در بکارگیری این عامل بوده است. از این لحاظ انواع تفسیرهایمتعدد از فرایند بینایی در قالب مدلهای مختلف بر پایه حساسیت چندگانه سیستم بینایی انسان (فرکانسی، روشنایی و کنتراست)ارائه شده استکه برخی از آنها همانند مدل واتسون کاربردهای زیادی پیدا کرده اند.
بطور کلی نقش سیستم بینایی انسان در روشهای نقشاب زنی تصاویر، حصول اطمینان از حفظ کیفیت و شفافیت تصویر در طی فرایند اضافه کردن سیگنال واترمارک به ضرایب DCT تصویر می باشد که معمولا از طریق بکارگیری ابزار متداول سنجش کیفیت تصویر امکان پذیر نمی باشد. بنابراین در این راستا با بکارگیری برخی از عوامل مدلهای سیستم بینایی انسان و تلفیق آن با ابزار سنجش کیفیت، معیار جدیدی مطابق با نیاز های مطرح شده به عنوان نتیجه ی کار ارائه گردیده است.