سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدباقر مرادی قشلاق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، دانشکده فنی مهندسی، شبستر، ایران
سعید صبامنیری – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات، قز
فریبرز محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات، قز

چکیده:

با پیشرفتهای سریع در زمینه تکنولوژی محاسبات سیار، نیازبه پردازش تراکنشهای بلادرنگ در محیط سیار رو به افزایش است. در این مقاله مسالهی کنترل همروندی در سیستمهای پایگاه دادهای بلادرنگ توزیعشدهی سیار(MDRTDBS)را مورد مطالعه قرار داده- ایم و بر اساس مکانیزمهایDHP-2PL و HP-2PL یک پروتکل جدید قفلگذاری بلادرنگ توزیعشده برای سیستمهای MDRTDBSارائه کردهایم. در پروتکل ارائه شده، جهت برطرف نمودن برخورد میان تراکنشها از خصوصیات اولویت و زمان سکون تراکنشها استفاده شده است. بعلاوه، یک طرح توارث اولویت نیز در این پروتکل در نظر گرفته شده است. در ضمن به منظور ارزیابی بهتر کارایی مکانیزم ارائه شده، یک مدل شبیهسازی جامع توسعه داده شده است. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که پروتکل ارائه شده کارایی بهتری نسبت به پروتکلهایHP-2PL و DHP-2PL دارد.