سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پونیا طاهری مخصوص – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا کنگاوری – کارشناس ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ا یران
حمیدرضا شایق بروجنی – کارشناس ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه سیستم های اطلاعاتی از مهمترین ملزومات هرسازمان محسوب می شوند گرچه چنین سیستم هایی تا حد زیادی باعث بهبود و کارآمد شدن سازمان ها گشته اند اما وجود محدودیتهایی در استفاده از آنها تلاشهایی در زمینه توسعه و هوشمندسازی سیستم های اطلاعاتی را باعث شده است کاربران چنین سیستم هایی که اغلب کاربران سیستم هستند مایلند که سیستم اطلاعاتی مکانیزه تا حد امکان به آنها در انجام کارهایشان یاری رسانده و به صورت اتوماتیک و هوشمند قید و بندهای استفاده از تکنولوژی و کامپیوتر را برای آنها از بین ببرد. دراین مقاله یک میان افزار آگاه به بافت برای یکی از مهمترین سیستم های اطلاعاتی سازامن ها یعنی سیستم مدیریت اسناد ارائه می شود که استفاده از آن باعث افزایش آگاهی سیستم انجام اعمال مختلف به صورت آگاهانه و در نتیجه کمک به کاربران در کاربا سیستم می شود این میان افزار باعث بهبود عملکرد سیستم در سه بخش مهم با استفاده از روش های بافت آگاه شده است.