سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید بهره پور – موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – دانشگاه فردوسی مشهد
شیما ضیایی –
سمیه سادات نقیبی – موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

چکیده:

الگوریتم بهینه سازی توده ذرات PSO) توانایی زیادی در بهینه سازی مسائل پیوسته دارد. این الگوریتم بهینه سازی از یک معادله سرعت برای جابجایی ذرات استفاده می کند که این معادله به خاطر ماهیت پیوسته اش، برای حل مسائل جایگشتیPermutation Problemsکه ماهیت گسسته دارند، قابل استفاده نمی باشد. از اینرو با توجه به دانش نگارندگان، اکثر محققین برای حل مسائل جایگشتی خود از نسخه های توسعه دادهشده گسستهPSOاستفاده نموده اند و تا بحال برای ارائه نسخه جایگشتیPSOمطالعات زیادی انجام نشده است. با توجه به کاستی های موجود درنسخه های جایگشتی الگوریتمPSOدر این مقاله یک نسخه جایگشتیPSO ارائه می شود که همچون الگوریتم ژنتیک دارای تنوع و توانایی برای حل مسائل جایگشتی می باشد