سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن رحمانی – مدیر نت نزسا
جهانگیر مهرانی – کارشناس ارشد نت خودروئی نزسا

چکیده:

پس از طراحی سیستم رایانه ای (مکانیزه ) نت(CMMS)، پیاده سازی آ در یک سازمان به ویژه یک سازمان نظامی سخت ترین و مهمترین بخش کار می باشد انتخاب شیوه و روش مناسب در پیاده سازی سیستم مکانیزه نت در اینگونه سازمانها شامل روشهای آموزش ،مراحل مختلف پیاده سازی ،مشکلات پیش آمده در هرم رحله را ه حل برخورد با مشکلات و … مسائلی است که در این مقاله با استفاده از پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم مکانیزه نت خودروئی در یک یگان نزسا ( ۱) به آن پرداخته شده است.