سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
ایمان شیوافر – بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
حسام یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

یکی از مسایل مربوط به طراحی سازه های بتن مسلح، تعیین خیز دال های دو طرفه است. اگرچه در ایین نامه های مختلف روابطی برای پیدا کردن خیز دال های بتنی ارایه شده اما این روابط همیشه دقیق و قابل اعتماد نبوده و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. در مقاله ی حاضر، با استفاده از برخی معادلات اساسی، نموگرامی ارایه شده که به کمک آن می توان خیز پانل های مختلف را در زمان مناسب و با دقت کافی به دست آورده و با مقایسه ی آنها، خیز بحرانی را تعیین کرد. مساله ی مهم دیگری که در این نموگرام لحاظ گردیده، شرایط سازه می باشد. به طور مثال طراح می توادند برای حالت های مختلف وجود یا عدم وجود کتیبه یا سرستون و اندازه های مختلف آن، اعدادی را از نموگرام استخراج نموده، حالت های مختلف را با هم مقایسه کرده و با توجه به نیاز طراحی حالت بهینه را انتخاب نماید. نکته ی قابل ذکر دیگر در مورد این نموگرام، به دست آوردن کمترین ضخامت مورد نیاز دال بر اساس خیز می باشد. به عبارت دیگر طراح به راحتی می تواند کمترین مقدار ضامت دال را با توجه به شرایط سازه و داخلی یا خارجی وبدن پانل به دست آورد. در پایان این مقاله با ذکر یک مثال عددی کارایی این نموگرام نشان داده شده است.