سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایمان شیوافر – بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مسایل مربوط به طراحی سازه های بتن مسلح، تعیین خیز دالهای دو طرفه است. اگرچه در آیین نامه های مختلف روابطی برای پیدا کردن خیز دالهای بتنی ارایه شده اما این روابط همیشه دقیق و قابل اعتماد نبوده و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. در مقالهی حاضر، با استفاده از برخی معادلات اساسی، نموگرامی ارایه شده که به کمک آن می توان خیز پانلهای مختلف را در زمان مناسب و دقت کافی به دست آورده و با مقایسه ی آنها خیز بحرانی را تعیین کرد.مساله ی مهم دیگری که در این نموگرام لحاظ گردیده، شرایط سازه می باشد به طور مثال طراح می تواند برای حالت های مختلف وجود یا عدم وجود کتیبه یا سرستون و اندازه های مختلف آن، اعدادی را از نموگرام استخراج نموده، حالت های مختلف را با هم مقایسه کرده و با توجه به نیاز طراحی حالت بهینه را انتخاب نماید. نکته ی قابل ذکر در مورد این نموگرام به دست آوردن کمرتین ضخامت مورد نیاز دال بر اساس خیز می باشد. به عبارت دیگر طراح به راحتی می تواند کمترین مقدار ضخامت دال را با توجه به شرایط سازه و داخلی یا خارجی بودن پانل به دست آورد. در پایان این مقاله با ذکر یک مثال عددی کارایی این نموگرام نشان داده دشه است.