سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاله هاشمی شبیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ، دانشگاه تبریز
سهراب خانمحمدی –

چکیده:

در این مقاله، یک روش مسیریابی چند معیاره بنامMC-AODV) ،Multiple Criteria AODV ارائه می شود تا با در نظر گرفتنچهار معیار مهم برای رسیدن به مسیرهای پایدارتر، کارایی پروتکل شناخته شدهAODV) افزایش یابد. برای جلوگیری از رسیدن به مسیرهای غیر بهینه از یک سیستم منطق فازی استفاده شده است. این کار باعث توقف در تولید مسیرهای کم کیفیت و ناپایدار میشودOPNET Modeler با ۱۰٫۵ MC-AODVشبیه سازی شده و کارایی آن باAODVدر موارد گذردهی(نرخ تحویل بسته)، فرکانس کشف مسیر، تعداد از دست دادن بسته، تاخیر کل شبکه، تعداد هاپ در هر مسیر، زمان کشف مسیر و سربار کل شبکه مقایسه شده است.