سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید مجید نژاد – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ر امین یاقوتی آذر – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

شبکه های حسگر، سیستم هایی با محدودیت منابع می باشند که در مقایس بزرگ با چگالی استقرار بالا، برای جمع آوری داده ها به صورت هوشمند مرود استفاده قرار می گیرند. ما در این مقاله مفهوم مصرف کارای انرژی را که باعث افزایش طول عمر شبکه حسگر می گردد، در پروتکلهای مسیریابی شبکه های حسگر مطالعه کرده ایم و یک طبقه بندی از تکنیکهای مختلف جهت مصرف کارای انرژی ارائه کرده ایم. همچنین یک پروتکل مسیریابی را که توسعه ای از یک پروتکل مسیریابی اخیر می باشد ارائه کرده ایم بطوریکه از تکنیکهای ویژه جهت مصرف کارای انرژی استفاده می کند. سپس این پروتکل پیشنهادی را شبیه سازی و عملکرد آنها را با پروتکلهای مسیریابی اخیر مقایسه کرده و مشاهده نموده ایم که پروتکل مسیریابی پیشنهادی، طول عمر شبکه حسگر را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.