سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد تشتریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – گروه مهندسی کامپیوتر
ابوالفضل طرقی حقیقت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – گروه مهندسی کامپیوتر
مسعود حاجی اسماعیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

یک گره سنسور بی سیم دارای منبع انرژی محدودی می باشد و در بیشتر کاربردهای شبکه های سنسوری بی سیم تامین دوباره منبعانرژی غیر ممکن می باشد در نتیجه انرژی در شبکه های سنسوری مهمترین چالش است. با توجه به بیشترین مصرف انرژی در ارسال داده ها، نحوه مسیریابی از اهمیت خاصی برخوردار است.ما در این مقاله با مطالعه پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی و بررسی نقاط ضعف و قدرت این پروتکل ها، یک پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی جدید با مصرف بهینه انرژی در جهت افزایش طول عکمر شبکه های سنسوری بی سیم ارائه کرده ایم. این پروتکل پس از گزینش بهینه کلاسترهدها به صورت توزیع شده با انتخاب محلی کلاسترهدهای جدید با توجه به پارامتر انرژی در آ نها، باعث افزایش طول عمر شبکه های سنسوری بی سیم می شود. به عبارت دیگر این پروتکل با افزایش پایداری فاز اجرا باعث کاهش تکرار فاز راه اندازی و انتخاب سراسری کلاسترهدها می شود. در قسمت شبیه سازی ، پروتکل ارائه شده را از نظر زمان مرگ اولین سنسور، انرژی باقی مانده در شبکه و فاکتور مصرف عادلانه انرژی با چند پروتکل سلسله مراتبی مقایسه کرده ایم و نتایج شبیه سازی نشان از عملکرد بهتر پروتکل ارائه شده داشته است.