سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید نادری – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا ربیعی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

چندپخشی overlay به عنوان راه حل مناسبی جهت کاربردهای چند پخشی در اینترنت بهویژه کاربردهای ویدئویی مورد توجه قرار گرفته است. نیاز به کیفیت سرویس بالای کاربردهای ویدئویی از یک طرف و منابع محدود کاربران اینترنت از طرف دیگر بکارگیری چند پخشی overlay را برای این کاربران چالش برانگیز می کند. در این مقاله ما به مسئله کنفرانس ویدئویی در اینترنت با بکارگیری شبکه های overlay پرداختهو ضمن ارائه یک پروتکل چندپخشی overlay ، روش جدیدی را جهت ساخت و نگهداریی شبکه overlay مناسب برای کاربردهای کنفرانس ویدئویی پیشنهاد نموده ایم. شبیه سازی پروتکل پیشنهادی، کارایی بهتر آن را مقایسه با روش های مشابه نشان میدهد.