سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدناصر رضوی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی کامپیوتر
ناصر مزینی –

چکیده:

توابع رتبه بندی نقش بسیار مهمی در کارآیی سیستم های بازیابی اطلاعاتIR) و موتورهای جستجو دارند . گرچه در ادبیات IR توابع رتبه بندی بسیاری وجود دارند، اما مطالعات تجربی مختلفی که به منظور ارزیابی کارآیی آنها انجام گرفته اند، نشان داده اند که این توابع در زمینههای مختلف (پرسوجوها، کلکسیون ها، کاربران ) عملکرد خوبی ندارند. علاوه بر این، طراحی توابع رتبه بندی بهینه توسط انسان و به صورت دستی که بتوانند برای پرس وجوها، کلکسیون ها و کاربران مختلف به خوبی عمل کنند، کاری بسیار دشوار و پرهزینه م یباشد . ما در این مقاله یک چارچوب جدید بر اساس برنامه نویسی ژنتیک به منظور طراحی و توسعه خودکار توابع رتبه بندی، ارائه و پیاده سازی نمودهایم و بوسیله آزمایش های متعدد نشان دادهایم که چگونه چنین چارچوبی می تواند به فرآیند طراحی و توسعه خودکار توابع رتب ه بندی کمک کند