سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکتر

چکیده:

شرکت ها در محیطی متغیر و غیرقابل پیش بینی در حال تجارت هستند و برای رقابتی موثرتر در یک مقیاس جهانی می بایست به جستجو برای ایده ها، روشها و ابزار جدید بپردازند در یک معماری اطلاعات برای زنجیره تامین یکپارچه، ضروری است معیارهایی جهت سنجش اجزای مختلف سیستم فراهم شود فرایند انتخاب شاخصهای اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامیناز مشکلات اساسی سیستم ها به جهت پیچیدگی شان می باشد اندازه گیری عملکرد نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت زنجیره تامین دارد به طوری که می تواند طراحی و مدیریت زنجیره تامین را به سوی عملکرد مورد نظر هدایت کند همچنین نقش مهمی در طبقه بندی اهداف، ارزیابی عملکرد و تعیین سیاستهای آتی بازی می کنند این مقاله به ارزیابی اندازه گیری عملکرد مورد استفاده در مدلهای زنجیره تامین پرداخته و در نهایت به تعریف یک چارچوب برای شرکت ها جهت اندازه گیری و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین می پردازد.