سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی اقبال مجد – شرکت پیشگامان فناوری اندیشه

چکیده:

پروژه ها تلاشی منحصر به فرد و یگانه را شامل می شوند . اما این مطلب دلیل بر تفاوت کامل ماهیت و ساختار پروژه ه ا از هم نمی باشد . بین پروژه های مختلف شباهتهای متعددی وجود دارد که با نزدیک تر شدن حیطه و اهداف پروژه ها به همدیگر، این شباهت ها چشمگیر تر خواهند شد.
معضلی که اکثر سیستمهای مدیریت پروژه در هر ساختاری با آن گریبانگیر می باشند، عدم توجه یا توجه نامناسب به تش ابه های موجود در بین این پروژه ها و استفاده موثر از این رابطه موجود در راستای بهبود هر چه بهتر روند مدیریت پروژه می باشد.
در این راستا یکی از ارزشمند ترین دارایی های موجود در پروژه دانش ایجاد شده در پروژه مربوطه می باشد . این دانش حاصله علاوه بر اینکه جنبه های متفاوتی را شامل می باشد می تواند به عنوان یک اطمینان و پایگاه مناسب برای برنامه ریزی های آتی چه در آن پروژه و چه در پروژه های آینده و در حیطه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد . در این مقاله سعی خواهد شد با واسطه مطالعات تطبیقی و تجارب ارزش مند حاصله در حین فرآیتدهای کاری، یک چهارچوب جامع برای مدیریت دانش و تجارب حاصله در پروژه ها ارائه گردد.