سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا مبرهن فرد – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سازمانی می تواند در محیط کسب و کار امروزی که محیطی است پویا، بقای خود را در عرصه رقابت حفظ کند که در زمان مناسب از خود جهت گیری استراتژیک مناسب نشان دهد. یک سازمان جهت تصمیم گیریهای خود نیازمند دسترسی سریع و به موقع منابع اطلاعاتی معتبر و پردازش و تحلیلی و بهره برداری از آن است. بنابراین سازمان نیازمند سیستم جامعی است که با حذف محدودیت زمان و مکان چرخش کارها را تسریع کرده و مدیران را در تصمیم گیری های خرد و کلان سازمان یاری کند. سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی که در طول این تحقیق بدانها پرداخته شده است از این نوع هستند. هدف از این تحقیق ارائه چهارچوبی جهت به کارگیری موفق سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان یاست. به این منظور سعی شده با رویکردی که از مطالعه فاکتورهای بحرانی موفقیت بهره می گیرد با یک دیدگاه استراتژیک به طوری که موفقیت پروژه تضمین شود به پیاده سازی این سیستم ها بپردازد.