سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
کامران موسی خانی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرداری مشهد
عزاله خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور مشهد
شهرام اباذرلو – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

چکیده:
یکی ازمهمترین زیرساخت های سیستم حمل و نقل، پارکینگ ها هستند که نقش عمده ای در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفا می کنند. پارکینگ ها زمانی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسبی احداث شوند. مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری است. استقرار پارکینگ ها زمانی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسبی احدث شوند. در این تحقیق، ۸ پارامتر مختلف از قبیل فاصله ی پیاده روی تا پارکینگ، ظرفیت پارکینگ ها، تقاای پارگینگ، دسترسی بر اساس عرض معابر، عرضه ی پارکینگ، قیمت زمین، سازگاری کاربریها و تراکم ساختمانی در ناحیه ۱۵ ترافیکی مشهد برای مکان یابی پارکینگ مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از اناست که سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانایی تلفیق تعداد زیادی از پارامترها را به صورت همزمان داشته و یا به کارگیری روش وزن دهی دودویی AHP به ارائه ی الگویی مناسب جهت مکان یابی بهینه ی پارکینگ پرداخته شده است.