سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید عبدلی آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی MBA دانشگاه سمنان
محمدعلی بهشتی نیا – استادیار هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه سمنان
محمدصادق عمل نیک – دانشیار هیئت علمی دانشکده صنایع دانشگاه تهران
قاسم آزاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق، ۱۴ ره نگاشت که به صورت عمومی منتشر گردیده مورد بررسی قرار گرفته و مراحل مشترک ره نگاری از آن ها استخراج شده است. البته، در تعدادی از ره نگاشت های مورد بررسی، روش و مراحل ره نگاری ارائه نشده است و در اینجا تنها از موارد مهم آن ها )از قبیل اهداف، ذی نفعان، محصولات، فن آوری ها و …( استفاده شده است. برای تعیین تقدم و تاخر این مراحل، از روش های عمومی ره نگاری فن آوری بهره برده شده است. مهم ترین این روش ها، مدل تی می باشد که شامل چهار مرحله ی برگزاری کارگاه بازار، کارگاه محصول، کارگاه فن آوری، و کارگاه ره نگاری می باشد. در پایان، الگویی جامع شامل ۲۴ مرحله، به همراه درصد اهمیت هر مرحله )که بر اساس فراوانی بکارگیری مراحل در نمونه آماری مشخص شده است( ارائه گردیده است. یکی از مزایای این روش، انعطاف پذیری آن می باشد، بدین معنی که سازمان می تواند با توجه به منابع و زمان، درصد اهمیت، و موضوعیت داشتن هر مرحله، برخی از مراحل روش را حذف نماید.