سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس عکاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
میرعلی سیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فریدون شمس – عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

یکی از چالش های اصلی فرایند برنامه ریزی معماری سازمانی، زمان بر بودن و همچنین تا حدی دور از واقعیت بودن بدست آمده تحت عنوان محصولات معماری مطلوب از این فرایند می باشد . الگو گرفتن از بهترین تجربه ها در این زمینه می تواند تا حد زیادی در سرعت وکیفیت نتایج برنامه ریزی معماری سازمانی موثر باشد . استفاده کردن از بهترین تجربه ها در اکثر متدولوژیها و راهنماهای فرایند برنامه ریزی معماری سازمانی از جمله متدولوژی EAP که توسط استیون اسپیواک ارائه شده است وهمچنین متدولوژیBSP . توصیه شده است . ولی تا کنون هیچ فرایند و یا روش خاصی که به الگوبرداری در سطح معماری سازمانی بپردازد، ارائه نشده استدر این مقاله یک روش سیستماتیک و مدون برای بکار گرفتن الگوبرداری در فرایند برنامه ریزی معماری سازمانی ارائه شده است که با استفاده از این روش می توان با ارزیابی وضعیت سازمانهای موفق مشابه،به عنوان بهترین تجربه ها، در تدوین معماری وضعیت مطلوب و یا ایجاد طرح انتقالی ازفرایند برنامه ریزی معماری سازمانی استفاده کرد . و بدین ترتیب می توان تا حد بسیار زیادی ریسکهای موجود درتدوین معماری مطلوب را پایین آورد .