سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرزانه کریمیان جزی –
محسن حاتمی –

چکیده:

در این تحقیق با فرض اینکه مدهای منتشر شونده در کاواک پر شده از فریت ( موادی با نفوذپذیری مغناطیسی تانسوری) را می توان با ترکیب خطی مدهای کاواک خالی بدست آورد، معادلات ماکسول برای µ حل شده است. برای بدست آوردن ضرایب بسط این ترکیب ها از تعامد توابع sin و cos (توابع سازنده ی مدهای کاواک خالی) استفاده و معادلات حاصل در یک دستگاه حل شده اند.