سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر منطقی – مدیرعامل شرکت ایران خودرو
سیدمهدی قاسمی زاویه سادات – مدیر پروژۀ به کارگیری فناوری های نو – شرکت ایران خودرو
رهی رسولی فر – شرکت شتاب

چکیده:

انتقال تکنولوژی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در مدیریت تکنولوژی است، چراکه مستقل از درجه ی رشد و توسعه ی یافتگی، یک سازمان یا کشور به هر صورت در یکی از دو جایگاه دهنده یا گیرنده ی تکنولوژی واقع می شود . در چنین موقعیتی، آگاهی از مدل های انتقال تکنولوژی و به کارگیری آن ها در عمل برای سازمان بسیار مهم و تعیین کننده است . همان قدر که انجام درست یک فرایند انتقال تکنولوژی می تواند در تقویت مهارت تکنولوژیک سازمان کمک کند و در نهایت به تصاحب دانش فنی کمک کند، اجرای نادرست آن ممکن است به اتلاف منابع و وابستگی دائمی و تضعیف تحقیق و توسعه درون زا در سازمان منجر شود . در این مقاله با پیش فرض آگاهی اولیه مخاطب از دانش مدیریت تکنولوژی و نیز آشنایی مختصر با فرایند انتقال تکنولوژی، مساله ی مدیریت انتقال تکنولوژی به طور کل و به طور خاص در شرکت ایران خودرو مورد بحث قرار می گیرد و با موردکاوی چند پروژه انتقال تکنولوژی و بررسی دقیق آن ها، فهرستی از مشکلات موجود تهیه گردیده است . در نهایت با دسته بندی و بررسی چندباره مشکلات و دلایل آن ها، و نیز با توجه به مدل های موجود و وضعیت سازمان، مدل بهبودیافته ای برای مدیریت پروژه های انتقال تکنولوژی در شرکت ایران خودرو و با اندکی تصحیح قابل استفاده در سایرشرکت های خودروسازی ارائه گردیده است .