مقاله اراده خداوند از ديدگاه ثقه الاسلام کليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در سفينه از صفحه ۴۴ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اراده خداوند از ديدگاه ثقه الاسلام کليني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات خدا
مقاله صفت ذات
مقاله صفت فعل
مقاله اراده
مقاله مشيت
مقاله ضد وجودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي احمد (عارف)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره اينکه اراده از صفات فعل يا صفات ذات خداست، ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. قول مشهور اين است که اراده از صفات ذات است. کليني، مفيد، قاضي سعيد، مجلسي و طباطبايي اراده را از صفات فعل خدا، شمرده اند. ضابطه کليني درباره صفات فعل و ذات «اتصاف و عدم اتصاف به ضد وجودي» است. اين ضابطه را قاضي سعيد قمي مورد اشکال قرار داده است. حدوث و قدم نيز در ضابطه صفات ذات و فعل، مطرح شده است. نمونه صفاتي که در کتاب التوحيد کافي به عنوان صفات فعل مطرح شده اند، عبارت اند از: مشيت، اراده، غضب، رضا و سخط که در اين پژوهش، روايات مربوط به اراده و مشيت بررسي شده است. مشيت در معناي اراده يا نزديک به آن تعبير شده است. مشيت حادث است و نمي تواند از صفات ذات باشد. ضابطه کليني در تشخيص صفات ذات و صفات فعل، بيان و جايگاه اراده از ديدگاه متکلمان و فلاسفه، با تاکيد بر ضابطه کليني و علامه مجلسي در شرح کافي، بررسي شده است.