مقاله ارايه‌ مدل تعیین ­کننده ترکیب بهینه‌ تکنولوژی ­های تولید گاز هیدروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارايه‌ مدل تعیین ­کننده ترکیب بهینه‌ تکنولوژی ­های تولید گاز هیدروژن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هاي انرژي
مقاله سيستم توليد گاز هيدروژن
مقاله برنامه ريزي رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري گنجوي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدلي ارایه شده است که ترکيب بهينه تکنولوژي هاي مختلف براي توليد گاز هيدروژن را متناسب با پتانسيل هاي موجود در مناطق مختلف، از نظر داشتن کم ترين هزينه تعيين مي کند. هزينه هايي که توسط اين مدل پوشش داده مي شوند، شامل هزينه هاي بهره برداري از سيستم توليد گاز هيدروژن، هزينه هاي انتقال گاز و انتشار گازهاي گلخانه اي حاصل از هر تکنولوژي هستند. منظور از پتانسيل هاي موجود در هر منطقه نيز ميزان دسترسي به مواد اوليه مورد نياز براي هر تکنولوژي، حدود مجاز انتشار گازهاي گلخانه اي، ميزان منابع مالي در دسترس براي سرمايه گذاري در طرح توليد و ميزان تقاضاي موجود در منطقه مورد بررسي است، که همگي به صورت محدوديت در مدل لحاظ شده اند. هم چنين در اين مقاله دسته بندي اي از روش هاي مختلف توليد گاز هيدروژن بر مبناي ظرفيت سيستم توليدي و در سطح پايين تر بر مبناي نوع فرايند توليدي، آنجام گرفته است، که در مراحل برنامه ريزي مدل استفاده مي شود. بنابراين مدل ارایه شده در اين مقاله با نگرش تحليلي از پايين به بالا و با به کارگيري متدولوژي بهينه سازي ترکيب توليد در مناطق مورد بررسي، مي تواند در زمينه تحقيقات اتي به کار گرفته شود.