مقاله ارايه الگوريتمي براي بازسازي تصاويرمعيوب ناشي ازکارنکردن تصحيح کننده خط اسکن (SLC) ماهواره لندست ۷ سنجنده +ETM و کاربرد آن در تهيه نقشه هاي کاربري و پوشش اراضي، نمونه موردي: منطقه زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوريتمي براي بازسازي تصاويرمعيوب ناشي ازکارنکردن تصحيح کننده خط اسکن (SLC) ماهواره لندست ۷ سنجنده +ETM و کاربرد آن در تهيه نقشه هاي کاربري و پوشش اراضي، نمونه موردي: منطقه زنجان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصحيح کننده خط اسکن
مقاله لندست
مقاله SLC
مقاله کاربري اراضي
مقاله الگوريتم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژادروشتي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اثراز کارافتادن تصحيح کننده خط اسکن (SLC) ماهواره لندست ۷ سنجنده ETM+ در تاريخ ۳۱.۵٫۲۰۰۳، تصاوير دريافتي از اين تاريخ به بعد دچار اختلالاتي شده است، به طوري که در اين تصاوير، تنها ۳۶ کيلومتر (۱۲۰۰ پيکسل) در قسمت مرکزي هر گذر فاقد عيب است و هر قدر به حاشيه هاي گذر نزديک مي شود فضاي خالي يا ناحيه مفقوده بين خطوط اسکن و يا دو نوار برداشت به تدريج افزايش يافته، به ۱۴ پيکسل مي رسد که موجب بروز مشکلاتي در امر پردازش و به کارگيري اين تصاوير مي شود.
با توجه به کاربردهاي گسترده و متعدد تصاوير ماهواره اي لندست در رشته هاي مختلف علوم زمين، تاکنون روش هاي متعددي براي برطرف نمودن اين مشکل ارايه گرديده که از جمله آنها مي توان به روش جايگزيني خطوط اسکن مفقوده با استفاده از داده هاي ساير ماهواره ها، فيلترهاي وفق دهنده و درون يابي اشاره کرد که هر کدام از آنها با توجه به نوع کاربردشان داراي معايب و مزايايي هستند.
در اين مقاله با استفاده از روش برداشت متوالي داده هاي ماهواره لندست و محاسبات آماري مورد نياز، به بازسازي تصاوير معيوب پرداخته شده است. براي اطمينان از نتايج به کارگيري اين الگوريتم، با استفاده از تصاوير بازسازي شده، نقشه هاي کاربري و پوشش اراضي منطقه زنجان تهيه شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده دقت زياد اين روش در مقايسه با روش هاي قبلي است و مي توان با به کارگيري اين الگوريتم علاوه بر بازسازي تصاوير معيوب، به پردازش آنها جهت کاربردهاي مختلف در علوم زمين پرداخت.