مقاله ارايه الگوريتمي مبتني بر روش انرژي – انتروپي براي تشخيص محدوده گفتار در محيط هاي نويزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۶۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوريتمي مبتني بر روش انرژي – انتروپي براي تشخيص محدوده گفتار در محيط هاي نويزي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي اصلاح شده تيگر
مقاله تشخيص نقاط ابتدا و انتهاي گفتار
مقاله ويژگي انرژي – انتروپي
مقاله محيط هاي نويزي
مقاله نويز نفس کشيدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک سيستم بازشناسي گفتار کلمات گسسته يا پيوسته، بازدهي تشخيص محدوده گفتار، تاثير مستقيمي روي کل سيستم بازشناسي دارد. معمولا انرژي، و نرخ عبور از سطح صفر، به عنوان دو پارامتر در تشخيص نقاط ابتدا و انتهاي گفتار استفاده مي شوند. در محيط هاي نويزي پارامتر نرخ عبور از سطح صفر، غيرقابل اعتماد است و باعث خطا در کل سيستم بازشناسي مي شود. در اکثر روش ها، نويز زمينه از روي فريم هاي اوليه گفتار تخمين زده مي شود. در الگوريتم ارايه شده با استفاده از تغييراتي که در انرژي اصلاح شده تيگر مي دهد، از آن در تشخيص نقاط اوليه ابتدا و انتهاي گفتار استفاده مي شود، سپس با استفاده از اصلاحات موثري که در الگوريتم انرژي – انتروپي انجام شده، نقاط دقيق تر گفتار را مي توان تشخيص داد. در اين الگوريتم، حتي با وجود نويز در ابتداي گفتار، محدوده گفتار تشخيص داده مي شود. از اين الگوريتم، براي تشخيص محدوده گفتارهاي فارسي استفاده شده است. نتايج آزمايشات نشان دهنده بازدهي مناسب و قابل قبول روش ارايه شده در زمينه تشخيص گفتار از زمينه نويز و سکوت مي باشد..