مقاله ارايه الگوريتمي هوشمند براي بخش پردازش در سيستم هاي شنود راداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوريتمي هوشمند براي بخش پردازش در سيستم هاي شنود راداري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشته پالس ها
مقاله روش ضرب ماتريسي
مقاله شناسايي رادار
مقاله شبكه هاي عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مقدم گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله الگوريتمي هوشمند براي خوشه بندي، تشخيص مدولاسيون بين پالسي و جداسازي و شناسايي رشته پالس هاي متداخل رادارها ارايه مي گردد. در الگوريتم پيشنهادي براي خوشه بندي پالس هاي متداخل دريافتي از شبکه عصبي خودسازمانده) SOFM بدليل دقت بالاي آن در مقايسه با شبکه هاي عصبي ديگر مانند شبکه عصبي CLNN و شبکه عصبي (Fuzzy ART و تشخيص نوع مدولاسيون بين پالسي از روش ضرب ماتريسي و براي شناسايي نوع رادار از شبکه عصبي RBF استفاده شده است. نتايج بدست آمده از شبيه سازي الگوريتم پيشنهادي، نشان مي دهد که با حضور ۵% نويز و ۵% پالس گمشده، بخش خوشه بندي الگويتم پيشنهادي دقتي معادل ۹۱٫۸%، بخش تشخيص نوع مدولاسيون بين پالسي، دقتي معادل ۹۸% و بخش شناسايي دقتي معادل ۹۹٫۲% دارد و در مجموع برآيند دقت الگوريتم پيشنهادي معادل ۸۹٫۲۴۴% مي باشد.