مقاله ارايه الگوريتم ژنتيک وفقي بهبود يافته براي مساله زمان بندي کارها بر روي ربات هاي موازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوريتم ژنتيک وفقي بهبود يافته براي مساله زمان بندي کارها بر روي ربات هاي موازي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان بندي ربات هاي موازي
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله ميانگين تاخير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتي گوهر
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل مهم زمان بندي، زمان بندي کارها بر روي ربات هاي موازي است به گونه اي که ميانگين تاخير کارها مينيمم شود. در اين مساله، مجموعه اي از n کار مستقل که در زمان صفر، آماده زمان بندي هستند، وجود دارد. متناظر با هر کار، يک زمان پردازش و يک زمان انقضا تعيين شده است. هدف اين مساله پيدا کردن ترتيبي از کارها بر روي ربات ها مي باشد به نحوي که ميانگين تاخير کارها مينيمم شود. اين مساله، يکي از مسايل ترکيبي NP-Hard است. الگوريتم ژنتيک يک ابزار مناسب براي حل مسايل بهينه سازي ترکيبي مي باشد. در اين مقاله، يک الگوريتم ژنتيک وفقي غيرخطي به همراه دو عملگر ادغام و جهش جديد اکتشافي، بکار گرفته شده است. در اين الگوريتم، تابع برازندگي برحسب ميانگين تاخير کارها در نظرگرفته شده است که با تنظيم احتمال جهش و ادغام، به صورت وفقي و غيرخطي با ميانگين تاخير، از مشکلاتي از قبيل همگرايي نابهنگام، همگرايي کند و همگرايي با پايداري کم جلوگيري مي شود. نتايج آزمايشات نشان مي دهند که الگوريتم ژنتيک پيشنهادي به آساني در بهينه هاي محلي قرار نمي گيرد و از سرعت خوبي در همگرايي به جواب جامع برخوردار مي باشد. علاوه بر اين، پياده سازي الگوريتم پيشنهادي، از پيچيدگي برخوردار نمي باشد.