مقاله ارايه الگويي براي امکان سنجي جايگزيني سامانه انتقال قدرت متغير پيوسته با جعبه دنده دستي به منظور کاهش مصرف سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۵۲ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارايه الگويي براي امکان سنجي جايگزيني سامانه انتقال قدرت متغير پيوسته با جعبه دنده دستي به منظور کاهش مصرف سوخت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال قدرت متغير پيوسته (CVT)
مقاله مصرف مخصوص سوخت ترمزي (Bsfc)
مقاله جعبه دنده دستي
مقاله قاعده ژنتيک
مقاله کاهش مصرف سوخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: شاطريان القلنديس وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول تاريخ صنايع خودروسازي تلاش هاي گسترده اي براي طراحي اجزاي خودرو به شکلي که سبب کاهش توليد آلاينده ها و افزايش بازده خودرو گردد صورت گرفته است. چون توليد آلاينده ها به طور مستقيم به نرخ مصرف سوخت وابسته است، هر پيشرفتي که در راستاي بهبود بازده خودرو صورت مي گيرد، منجر به کاهش ميزان توليد آلاينده ها مي شود. يکي از موثرترين سامانه ها در اين راستا، سامانه انتقال قدرت با نسبت دور متغير پيوسته (CVT) است که در دهه گذشته تکامل و توسعه زيادي يافته است. اما در حال حاضر مساله بسيار مهمي که خودروسازان در سراسر دنيا و از جمله ايران با آن روبه رو هستند، بررسي امکان جايگزيني سامانه CVT با جعبه دنده دستي، از نظر مصرف سوخت است. در اين پژوهش، مصرف سوخت يک خودروي معين مجهز به جعبه دنده دستي با مصرف سوخت همان خودرو که مجهز به سامانه  CVTزنجيري شده است، مقايسه مي شود. مصرف سوخت خودروي مجهز به CVT که به طور خودکار با ECU پايش شده، با استفاده از قاعده ژنتيک بهينه مي شود. نتايج حاصل از مقايسه دو سامانه ياد شده، نشان مي دهد که حتي در صورتي که تعويض دنده سامانه انتقال قدرت معمولي توسط راننده اي ماهر به صورتي انجام گيرد که عملکرد خودرو با جعبه دنده دستي بهينه باشد، مصرف سوخت در خودروي مجهز به CVT در سرعت هاي مجاز رانندگي، به مقدار چشمگيري کمتر از خودرو با جعبه دنده دستي است.