مقاله ارايه الگويي براي دسته بندي ويژگي هاي محصول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۵۸ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارايه الگويي براي دسته بندي ويژگي هاي محصول
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي ها محصول
مقاله ويژگي هاي دروني محصول
مقاله ويژگي هاي بيروني محصول
مقاله رضايتمندي مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مهرگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي که در بازارهاي رقابتي، مشتري جايگاه ويژه اي دارد و نقش اصلي را در موفقيت و شکست سازمان ايفا مي کند، انگيزه دادن به مشتري براي خريد مداوم، موضوع با اهميتي است. در اين مقاله به دنبال ارايه الگويي براي دسته بندي ويژگي هاي محصول و ارتباط آن با انگيزه خريد مشتريان در شرايط مختلف هستيم. به منظور بررسي ويژگي هاي محصول، مدل هاي زير در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفتند: مدل هرزبرگ، مدل سوليمان، مدل زهنگ و دران، مدل سوآن و کامبز، مدل کانو، مدل اينگ برچان، مدل سيلوتر و جان استون، مدل اوليور، مدل کادوت و ترجيون؛ مدل کانو، سراکو، تاکاهاشي و تسوجي؛ مدل کريستوفر لاولاک و لارن رايت، مدل لويت، مدل کاتلر، مدل کاتلر و آرمسترانگ و مدل راست. با بررسي مدل هاي ارايه شده در زمينه ويژگي هاي محصول، ما براي دسته بندي ويژگي هاي محصول از دو بعد استفاده کرديم: بعد اول، دروني يا بيروني بودن ويژگي هاي محصول و بعد دوم، کم يا زياد بودن رقابت موجود در بازار، که نتيجه آن استخراج چهار دسته ويژگي گرديد: ۱) ويژگي هاي بيروني بهداشتي، ۲) ويژگي هاي بيروني انگيزشي، ۳) ويژگي هاي دروني انگيزشي و ۴) ويژگي هاي دروني بهداشتي.